Om butiken

VÅR BUTIK VILL

-vara en möjliggöra för fantastiska kreatörer att få leva sina trettnosjugradiga liv, med det kreativa och kärleken till hantverket i fokus.
- bidra till att skapa en grupp av människor som hjälper varandra framåt på trettiosjugradersresan och i skapandet.
- ge stor glädje till de som köper sakerna genom medveten, hållbar konsumtion. En är mer rädd om saker en vet har producerats för hand, med omtanke om miljön.
- framför allt, bidra till att göra gott för människor som har det svårt.