Tjänster

Vi tror att vårt sätt att arbeta inte är som de flesta andras. Vi vill att våra uppdrag ska baseras på en trettiosjugradig känsla som kan innebära att det är viktigare med söndagar utan ångest snarare än stor ekonomisk tillväxt. På många sätt ställer vi oss frågande till det traditionella yrkeslivet. Därför vill vi skapa vårt eget.

Vi vill hitta sammanhang där vi kommer till vår rätt och gör nytta som de personer vi är, med de erfarenheter vi har med oss. För oss får uppdragen gärna variera, tjusningen kan va mixen av enkla och avancerade uppdrag, stora och små, hemma och borta, intensiva perioder varvat med lugnare, tillsammans och var för sig. Vårt sätt att arbeta tror vi också på många sätt kan vara mer effektivt och dessutom ge fler roliga jobbstunder och möten med härliga människor.

Exempel på områden där du kan anlita oss:

  • – kommunikation
  • – skrivuppdrag, textredigering och korrekturläsning
  • – webbredaktionella uppdrag
  • – ledarskap
  • – projektledning
  • – organisationsutveckling
  • – föreläsningar och workshops
  • – eller något annat som du tror passar oss

Vi gör gärna anpassade föreläsningar och workshops inom teman så som livsdesign, tidsnöjdhet och inre och yttre hållbarhet. Vi gillar verkligen när situationen, gruppen och behovet får styra innehållet. Ett exempel på workshop som vi gjort, och som vi kan utgå ifrån hittar du här nedan.

”LIVET SKA INTE SKAVA – KONSTEN ATT LEVA RIKT OCH HÅLLBART PÅ SAMMA GÅNG”

Workshopen handlar om ett liv och företagande där meningsfullhet, hållbarhet och frihet står i fokus. Tillsammans diskuterar vi frågeställningar som rör tid, medvetna val och normer. Vi utgår från två begrepp, Hållbarhet och Tid, och blandar forskning med egna tankar och reflektioner. Deltagarna får fundera och diskutera kring hur de förhåller sig till hållbarhet (inre och yttre) och tid och avslutningsvis lyfter vi också hur dessa två områden kan hänga samman. Detta är en workshop med högt i tak, utrymme för personliga reflektioner och den ger förhoppningsvis en hel del nya insikter och inspiration.

“Jag som deltagare fick med mig så många olika tankar och känslor hem. Ordet tidsnöjdhet fastnade verkligen hos mig, och jag bär det med mig hela tiden. Vänder och vrider på mina egna livsval. Jag tror att det ofta är det som är det svåra – att faktiskt ta sig tiden att stanna upp. Där kommer ni in och sätter fingret på det. Att våga ifrågasätta det som bygger vår vardag, utan att fastna i en spiral av dåligt samvete eller prestationsångest. Så viktigt!”

– Pethra Andersson, ABF