Livsdesign

Med livsdesign menar vi till exempel hur nöjd du är med fördelningen av din tid på de olika byggstenarna i ditt liv så som fritid, jobb, vila, familj, vänner, hemmasysslor.    12345678910

    Glöm inte att följa oss på Instagram